Jakie zdania zawodowe ma kierownik zakupów?

Kierownik zakupów w małej firmie ma bardzo dużo obowiązków. Często bierze na siebie zadania, które w większym przedsiębiorstwie wykonywałoby więcej osób niż on sam jeden. To z jednej strony może być obciążające, jednak z drugiej niezwykle rozwija. Na wykonywanie jakich zadań powinien przygotować się kierownik zakupów, który aplikuje do mniejszej firmy?

Kierownik zakupów powinien być gotowy na wykonywanie dwóch rodzajów zadań. Pierwsza grupa polega na realizowaniu obowiązków związanych z pracą z ludźmi, zaś druga na samodzielnym działaniu. W ramach tej pierwszej kierownik zakupów musi umieć zarządzać podlegającymi mu ludźmi, pracującymi bezpośrednio pod nim oraz pośrednio pod nim w magazynie Ponadto musi być przygotowany na liczne negocjacje, związane ze zdobywaniem nowych współpracowników oraz zmianą dotychczasowych warunków współpracy, zarówno z dostawcami, jak i podwykonawcami.

Do jego zadań, które musi wykonać samodzielnie, należy przede wszystkim raportowanie oraz zestawianie analiz z pracy całego działu. Musi również stale pracować nad udoskonaleniem strategii zakupowej, poprzez określanie procedur, wskaźników oceny pracy dla magazynierów, opracowywanie planu promocyjnego, dostaw oraz kalendarza planowanych dostaw. Powinien on również stale obserwować oraz analizować zmieniające się statystyki dotyczące pracy jego działu.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *