Kierownik ds. zakupów jest osobą, która nadzoruje pracę działu zakupów i zaopatrzenia. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pracy odpowiada za wszystkie sprawy administracyjno-wykonawcze  związane z pozyskiwaniem surowców i produktów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania firmy. Wśród głównych obowiązków tego pracownika znaleźć można:

  • koordynację oraz k1ontrolę doboru dostawców,
  • prowadzenie negocjacji handlowych,
  • utrzymywanie dobrych relacji z kluczowymi dostawcami,
  • analiza warunków handlowych i rozwoju rynku dostawców,
  • nadzór nad podległym personelem,
  • dokonywanie zakupu materiałów niezbędnych do funkcjonowania firmy,
  • zawieranie umów i kontraktów,
  • opiniowanie wykonywania zleceń eksportowych i planów produkcyjnych.

Osoba zatrudniona na stanowisku kierownika powinna posiadać wykształcenie wyższe, najlepiej techniczne lub ekonomiczne oraz posiadać bardzo dobrą znajomość języka angielskiego oraz obsługi komputera. Dużym atutem w procesie rekrutacyjnym będzie kilkuletnie doświadczenie zawodowe w dziale zakupów, zaopatrzenia lub logistyki oraz doświadczenie w kontaktach z dostawcami i negocjowaniu kontraktów. Ważną kwestią jest również wiedza z zakresu procesów nowoczesnej produkcji i umiejętność kierowania kapitałem ludzkim.

Miejscem pracy kierownika jest biuro oraz od czasu do czasu praca w terenie (spotkania z dostawcami i kontrahentami). Praca kierownika jest zajęciem umysłowym, samodzielnym, pod nadzorem. Występuje duża stresogenność pracy, jako, że zajęcie wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z innymi osobami. Pracownik ten ma możliwość awansu zawodowego np. na dyrektora działu zakupów czy dyrektora logistyki.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *