16Kierownik ds. zakupów Warszawa ma obowiązek posiadać wszelkie kompetencje zawodowe, jakie przydają się w zarządzaniu działem zakupów oraz pracują na dobre imię zatrudniającej go firmy.

WIEDZA – kierownik zna i rozumie w zawansowanym stopniu fakty, teorie i metody związane z zarządzaniem działem zakupów, a w szczególności zna:

 • zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie zarządzania działem zakupów;
 • wymagania dotyczące ochrony danych osobowych;
 • procedury i regulaminy wewnętrzne przedsiębiorstwa;
 • procesy w przedsiębiorstwie;
 • metody i narzędzia tworzenia strategii zakupowych;
 • funkcje zarządzania;
 • systemy motywacji;
 • zasady doboru szkoleń;
 • zasady obsługi komputera i urządzeń biurowych.

UMIEJĘTNOŚCI – kierownik wykonuje złożone zadania zawodowe oraz rozwiązuje nietypowe problemy w zakresie:

 • zarządzania działem zakupów, w szczególności potrafi:
 • przestrzegać zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska w zakresie zarządzania działem zakupów;
 • przestrzegać wymagań ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych;
 • przestrzegać procedur i regulaminów w przedsiębiorstwie;
 • analizować i interpretować procesy w przedsiębiorstwie (w tym szczegółowo proces zakupów);
 • planować i organizować pracę działu zakupów;
 • dobierać metody i narzędzia tworzenia strategii zakupowych;
 • porównywać osiągane wyniki z planowanymi;
 • oceniać pracowników;
 • stosować różne techniki motywacji;
 • dobierać rodzaje i zakres szkoleń dla pracowników, aby umożliwić ich rozwój;
Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *